När Stockholms universitet tog initiativ till att föra samman lärarstudenter och yrkesverksamma lärare till diskussion skedde det i SKL:s lokaler. Arbetsrättschef Sofie Thörne hälsade välkommen och konstaterade att uppslutningen, ett tjugotal personer varav hälften lärarstudenter, var imponerande en kväll före röd dag.

Den inarbetade mötesformen Edcamp, som kan liknas vid en pedagogisk pub, är ett bra arrangemang att föra ihop studenter med erfarna lärare, fortsatte Per Båvner, lärarutbildningskoordinator vid universitetet. Även Ida Eriksson, lärarstudent och samordnare för lärarstudenterna vid universitetet, framhöll kopplingen till verkligheten och vikten av att utbyta erfarenheter med representanter från skolvärlden.

– Den lärare som påstår att han är färdig, är verkligen färdig, ironiserade läraren Magnus Blixt i sin avstamp inför kvällens samtal, som inleddes med att lärarstudenterna fick bestämma diskussionsämnen och skriva upp dem på Edcamp-tavlan, varpå deltagarna gick till det bord och ämne som intresserade dem.

Handklapp för tyst i klassen

En grupp studenter och lärare diskuterade ledarskap och regler. Hur gör man som ny lärare när eleverna kommer för sent?

– Hitta den åtgärd som passar dig bäst och prata med de andra lärarna så att eleverna får samma regler. Hos mig får eleverna knacka en gång och sedan vänta tills jag öppnar, om jag har inlett lektionen, sa läraren Outi Frisk.

Det kollegiala stödet är viktigt, instämde läraren Karin Brånebäck.

– Vissa barn kräver mer av dig än andra. Var aldrig rädd för att prata med kollegorna om det som är jobbigt. Det handlar om att bli bekväm i sin ledarroll, manade hon.

Lärarstudenten Sofie hade ett tips för att få tyst i klassen, som hon tillämpat under sin VFU bland yngre elever. När det är stökigt klappar hon taktfast i händerna, varpå eleverna svarar med att klappa tillbaka. Det sparar rösten och uppmanar till gensvar.

”Lärarutbildningen är väldigt bra”

Den grupp som diskuterade svenska som andraspråk, SVA, konstaterade att grundutbildningen till lärare innehåller för lite om flerspråkiga elevers lärande.

Tjugo procent av eleverna i den svenska skolan har utländsk bakgrund, sa SVA-läraren Anna Kaya och ifrågasatte bristen på flerspråkighetsperspektiv i den utbildningsvetenskapliga kärnan och i ämnesdidaktiken. De flerspråkiga elevernas lärande är alla lärares ansvar, hävdade hon.

Lärarstudenten Jessica, som läser till ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk, menade att hela lärarutbildningen måste reformeras så att alla studenter får med sig kunskaper om flerspråkiga elevers lärande.

– Men lärarprogrammet får oförtjänt skit. Utbildningen är väldigt bra, det ska man inte glömma bort, sa hon, även om hon saknar en plats på universitetet för lärarstudenter att träffas och utbyta erfarenheter.

”Göra fel är bra för lärandet”

Samtalsrubriken ”När det går fel” väckte frågor både om lektionsplaneringar som inte fungerar och kontakter med föräldrar som spårar ur.

– Det blir mycket fel i början, men att göra fel är bra för lärandet. Var öppen med eleverna om ni märker att lektionsplaneringen inte funkar, tipsade läraren Magnus Blixt. Hans recept för konstruktiv föräldrakontakt är att ha ”flippade”, eller omvända, föräldramöten där informationen ges i förväg och sedan diskuteras på föräldramötet.

– Sedan är det ledartröjan på!

Samtalet gled in på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, och den egna undervisning som lärarstudenterna genomför. Magnus Blixt uppmanade studenterna att passa på att prova nya saker under sin VFU.

– Lärare är inget yrke man examineras till, man kandiderar, slog han fast.

 

Edcamp Lärarstudent återkommer i höst med fler inbjudningar till kompetensutvecklande samtal mellan lärarstudenter och yrkesverksamma lärare.

Läraren Magnus Blixts blogg om Edcamp Lärarstudent.

Edcamp - nu för lärarstudenter.