Fokus i UKÄ:s rapport ligger på en bedömning av arbetsmarknaden när de som börjar studera läsåret 2015/16 kommer ut på arbetsmarknaden.

– Generellt kan man säga att det finns goda chanser till jobb om man utbildar sig inom vård- respektive undervisningsområdet. Exempel är utbildningar till yrkeslärare, fritidspedagoger, ämneslärare, tandläkare och specialistsjuksköterskor. Prognosen utgår från nuvarande dimensionering av utbildningarna och att antalet sökande till utbildningarna inte förändras. Det säger Anders Viberg, utredare vid UKÄ, i ett pressmeddelande.

Fler utbildningsplatser kan vara ett sätt att möta en ökande efterfrågan på arbetsmarknaden, men det är inte svaret på allt. Inom vissa områden, till exempel lärarutbildningen, finns redan kapacitet för fler studerande. Där är den stora utmaningen istället att intresset för utbildningarna är lågt, skriver UKÄ i pressmeddelandet.

Yrken där rekryteringsbehovet är större än antalet examinerade och där antalet nybörjare behöver öka:

  • Yrkeslärare
  • Fritidspedagoger
  • Ämneslärare
  • Tandläkare
  • Specialistsjuksköterskor
  • Biomedicinska analytiker
  • Barnmorskor
  • Grundlärare
  • Speciallärare och specialpedagoger
  • Förskollärare

 

Se prognos för olika utbildningar

Rapporten Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden (pdf)