Särskilt goda möjligheter att få jobb har förskollärare, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, lärare i vissa språk på både grundskole- och gymnasienivå samt lärare i yrkesämnen och modersmål. Det visar en rapport från SKL.

– Det har hänt mycket positivt med läraryrket de senaste åren. Lärare jobbar mer tillsammans. Undervisningen har utvecklats. Karriärvägarna har blivit fler. Många lärare har också haft god löneutveckling. Denna förändringsvåg behöver bli ännu starkare och fortsätta i skolorna under lång tid, säger SKL:s vd Håkan Sörman.

 

"Så löser vi rekryteringsutmaningarna – En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola" (pdf)