Ulf P Lundgren, Bengt Johansson och Astrid Pettersson tilldelas Anna och Per Borghs stipendium.
 

De tre tilldelas stipendium till Anna och Per Borghs minne om 20 000 kronor för sina insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området och för att genom sitt mångåriga arbete på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.

Astrid Pettersson är professor i pedagogik vid Stockholms Universitet sedan 2004. Hon är vetenskaplig ledare för didaktik med inriktning mot matematik samt vetenskaplig ledare för forskningsgruppen ”Bedömning av kunskap och kompetens” (PRIM-gruppen). Astrid Pettersson är också samordnare för Nationella forskarskolan i pedagogisk bedömning. Hon var ledamot i Matematikdelegationen som lämnade betänkandet ”Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97)” 2003-2004. Hon ansvarar i Sverige för matematikdelen i PISA, nationella prov och diagnostiska material i matematik, i vilket även ingår ett brett internationellt samarbete. Astrids forskning har handlat om teori- och metodutveckling inom utvärdering och bedömning, huvudsakligen i matematik, liksom utveckling och konstruktion av olika typer av instrument för bedömning av kunskaper, attityder, självuppfattning med mera.

 

Pressmeddelandet i sin helhet