Malin Rohlin.
Malin Rohlin.

Genom att göra det tydligare i läroplanen vilket innehåll verksamheten ska ha vill regeringen förbättra förutsättningarna för fritidshemmets personal att bidra till elevernas utveckling, uppger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande. Även förskoleklassens verksamhet ska tydliggöras.

– Jag är försiktigt förhoppningsfull. Om man förstärker fritidshemmets koppling till skolan är det gynnsamt. Lärare med inriktning mot fritidshem måste förstå att de aktiviteter de planerar har bäring på undervisningen och vice versa. Det finns en helhet som kan bidra till såväl barnens kunskapsutveckling som den sociala utvecklingen, säger Malin Rohlin, universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen.

Hon är kritisk till att fritidshemmens verksamhet försummats under senare år, vilket lett till att elevgrupperna har blivit större och att personalen ofta har låg utbildningsnivå.

– Det kan kännas övermäktigt för lärarna. Så om de får ökade resurser är det bra, säger Malin Rohlin och hoppas att även utbildningen kommer att påverkas positivt av förslaget.

– Som lärarutbildare ser jag gärna ett stärkt samband mellan lärare som utbildas inom fritidsverksamheten och lärare som utbildas för yngre åldrar. Det skulle vara positivt för såväl studenterna som för de verksamheter de en dag ska arbeta i.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Utbildningsdepartementet den 30 juni 2015. En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 30 november 2015.

 

Pressmeddelande: Regeringen stärker kvaliteten i fritidshem och förskoleklass