Sök efter kurser och program samt gör din anmälan på www.antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Det kan därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.

Redan nu kan du anmäla dig till universitetets handledarkurser inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) riktade mot fritidshem och förskola:

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, AN, 25 %, dag/kväll, period A-D

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, AN, 25 %, dag/kväll, period A-D