I höstens sökomgång har totalt 7415 sökande valt något av universitetets alla lärarprogram, varav 1621 i första hand. Det kan jämföras med en annan professionsutbildning, juristprogrammet, universitetets mest sökta enskilda program, som totalt hade 4918 sökande och 1590 förstahandssökande.

 

Förskollärarprogrammet mest sökta lärarutbildning

Bland lärarprogrammen är utbildningen till förskollärare mest sökt, med totalt 1509 anmälningar, vilket är en ökning med 7 procent mot förra vårterminen. Det placerar utbildningen på femte plats bland universitetets mest sökta enskilda program.

Störst ökning för grundlärarprogrammet 4-6

Störst ökning procentuellt sett har grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Knappt 30 procent fler sökte utbildningen jämfört med förra vårterminen. Allt fler vill också bli grundlärare mot fritidshem (+ 19 procent) och mot förskoleklass till årskurs tre (+ 17 procent).

Engelska mest sökta ämne

Ämneskombinationen engelska och historia är mest sökt vad gäller inriktning mot arbete i gymnasieskolan, med totalt 199 anmälningar. Förra våren låg kombinationen svenska och engelska i topp, med 182 anmälningar. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurserna 7-9 har ingen antagning inför våren.

 

Se den nationella statistiken på Universitets- och högskolerådets webbplats.