Universitetets seminiarium i Almedalen 2014, Lärare 3.0 - sökrad uppdatering hela yrkeslivet.
Universitetets seminiarium i Almedalen 2014, Lärare 3.0 - säkrad uppdatering hela yrkeslivet.

 

 

Referat: Samsyn i Almedalen om satsning på lärares kompetensutveckling

Debattartikel: Uppdatera lärare hela yrkeslivet