Som utbildningsledare med särskilt ansvar för lärarutbildning arbetar du med övergripande kvalitetsarbete inom företrädesvis lärarutbildning vid områdets tre fakulteter. Du planerar, handlägger och följer upp övergripande lärarutbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och är föredragande i områdets nya beredning för lärarutbildning. Du ansvarar för att ta fram underlag och analysera material inför beslut som rör lärarutbildning och annan utbildning. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsfrågor, uppföljning, utvärdering, utredningsarbete, beredning av remisser m.m. Du medverkar i olika arbetsgrupper och beredningar inom universitetets organisation för lärarutbildning.

 

Se annonsen Utbildningsledare med särskild inriktning mot lärarutbildning

Mer information om områdeskansliet