Ida Eriksson.
Ida Eriksson.

Att som lärarstudent få chansen att tänka ”hur” i stället för ”varför” är den samlade tanken bakom de olika serier med föreläsningar som Ida Eriksson projektleder. I mars drar satsningarna igång, då med halvdagsutbildningen ”Dagens rasister hade inte antirasism på schemat”.

– Föreläsningen ger grundläggande kunskap om antirasism och att arbeta med antirasistiska frågor som en del av undervisningen, säger Ida Eriksson.

”Livsviktigt” är en föreläsningsserie som äger rum på lunchtid i mars och som täcker frågor kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, allergi, astma och stress.

– Det är viktig och bra kunskap, inte minst att ha med sig ut på VFU:n. Vilket ansvar har vi som arbetar i skolan och hur kan vi anpassa verksamheten så att alla elever kan delta? Tema stress är viktigt eftersom det råd nya lärare brukar få första året är ”stressa inte ihjäl dig, ta råd av kollegor”.

Lärarrummet – gratis lunchseminarier

Planerna för den populära föreläsningsserien ”Lärarrummet” är också långt framskridna. Med beräknad start i april bjuds lärarstudenter på lunch och föreläsning i Gula villan en gång i veckan.

– Det blir några repriser och några nya föreläsningar, om rösten som arbetsverktyg, normkritik, sexuell hälsa och elevers nyckelkompetenser – 21st century skills.

Vill att lärarstudenter möts

Det är Ida Erikssons andra termin som samordnare för lärarstudenter, ett jobb hon bedriver på deltid vid sidan av studierna till ämneslärare i engelska och svenska. I uppdraget ingår att skapa mötesplatser och arrangera sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen lärarstudenter emellan.

– Lunchföreläsningarna är ett sätt att träffas och reflektera, både över innehållet och VFU:n. Min önskan är att föra ihop studenter med olika ämnes- och stadieinriktningar. Vi kan vara en så stor resurs för varandra!