De kommande åren kommer antalet barn i grundskolans tidigare år att öka samtidigt som många lärare inom denna yrkeskategori pensioneras. Detta i kombi­nation med krav på färre elever per lärare för eleverna i de yngre åldrarna, tyder på att det kommer vara liten konkurrens om jobben för lärare i grundskolans tidigare år inom en femårsperiod, skriver Saco i en ny rapport.

Konjunkturläget kan påverka arbetsmarknaden för lärare endast marginellt. Efterfrågan påverkas i större utsträckning av demografi och politiska beslut. Enligt Arbetsförmedlingen är jobbmöjligheterna för lärare störst i Stockholmsområdet.

Fortsatt brist på yrkeslärare

Trots prognoser om minskade elevkullar och ett minskat intresse för yrkesprogram på gymnasiet kommer bristen på både nyexaminerade och erfarna yrkeslärare att hålla i sig fram till 2019, spår Saco. Detta oavsett om antalet sökande till yrkeslärarutbildningen ökar under prognosperioden.

Goda möjligheter även för ämneslärare

Hur arbetsmarknaden kommer att se ut om fem år för en ämneslärare är helt beroende på vilket ämne läraren är behörig i och var i landet den söker arbete. Antalet gymnasieelever kommer under prognosperioden att minska samtidigt som antalet elever på högstadiet kommer att öka något, vilket gör att efterfrågan på ämneslärare i årskurs 7-9 kommer att vara större än på ämneslärare i gymnasiet. Saco spår att arbetsmarknaden för ämneslärare är i balans till år 2019.

 

Sacos rapport Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2019 (pdf)