Mara Westling Allodi. Foto Eva Dalin.
Mara Westling Allodi. Foto Eva Dalin.

Skolkommissionen ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

– Att få möjlighet att bidra till förändringar som är gynnsamma för skola, elever och lärare, utifrån de erfarenheter jag gjort som forskare, är ett tillfälle man inte kan säga nej till. Det säger Mara Westling Allodi, som för några veckor sedan blev tillfrågad om att delta i kommissionen.

Mara Westling Allodi föreläser för studenter både på lärar- och specialpedagogutbildningen. Hon har i sin forskning fokuserat på det sociala klimatet i skolan och hur man kan minska risken för marginalisering och utslagning av barn som riskerar att få svårigheter med sitt lärande. Hon intresserar sig också för organisatoriska förändringar och hur detta kan påverka skolor med låga kunskapsresultat.

Övriga ledamöter i skolkommissionen

Ordförande: Anna Ekström, generaldirektör Skolverket
Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef, Haninge kommun

Erik Blom, elev

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund

Tobias Krantz, doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman för Grillska gymnasiet

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Pasi Sahlberg, visiting professor of Practice Harvard University

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad

Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet

Dialog grunden för arbetet

Skolkommissionens arbete ska ske i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp och vara i dialog med skolpersonal, elever, föräldrar, skolhuvudmän, företrädare för arbetsmarknadens parter samt andra relevanta nationella och internationella aktörer.

– Vi har idag en bra bild av utmaningarna i svensk skola, det handlar om växande ojämlikhet och att allt fler inte får med sig de kunskaper man behöver i livet. Då samlar vi professionen och forskningen för att med fria mandat arbeta fram de förslag på systemförändringar som är nödvändiga för att vända utvecklingen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Skolkommissionen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 13 januari 2017.

 

Utbildningsdepartementets pressmeddelande.

Mara Westling Allodis forskning.