UKÄ:s rapport kartlägger antalet examinerade lärare, vilka ämnen som ingår i lärarnas examina och hur ämnena i lärarnas examina förhåller sig till undervisningsbehovet enligt timplanen för grundskolan.

Slöjd och moderna språk tydliga bristämnen

I rapporten presenteras alla de ämnen som ingår i timplanen för grundskolan och hur frekventa dessa är i lärarexamina. Ett stort ämne i timplanen borde, enligt denna modell, vara stort även i lärarutbildningen. Rapporten visar att det ämne som förekommer mest frekvent i lärarnas examina är svenska. Svenska är också det största ämnet i grundskolan enligt timplanen. Matematik är det näst största ämnet i grundskolans timplan och också det näst största enskilda ämnet i lärarutbildningen. Men när det gäller ämnena slöjd, bild och de moderna språken franska, spanska och tyska syns en skillnad som kan komma att leda till obalanser i lärarförsörjningen, spår UKÄ.

Enligt rapporten förefaller ämnesgruppen samhällsvetenskapliga ämnen vara den mest överdimensionerade i lärarutbildningen. Även ämnesgruppen naturvetenskapliga ämnen är större i lärarutbildningen än vad den är i grundskolan. Medan de två ämnesblocken är så gott som lika stora i timplanen, visar en jämförelse inom lärarutbildningen att NO-blocket är en tredjedel så stort som SO-blocket, sett till antal studenter.

Universitetet i kontinuerlig dialog med skolhuvudmännen

Utifrån rapporten presenterar UKÄ en modell för en ämnesvis dimensionering av lärarutbildningen baserad på undervisningsbehovet per ämne, utifrån grundskolans timplan. För att använda modellen krävs dock ett samarbete mellan lärosätena och mellan lärosäten och skolhuvudmän.

Ett sådant samarbete bedrivs redan vid universitetet.

– Stockholms universitet har tillsammans med andra lärarutbildande lärosäten i Stockholm en kontinuerlig dialog med KSL i dimensioneringsfrågan. Vi genomför just nu en enkätstudie vid skolor i regionen för att undersöka rekryteringsläget och framtida behov, säger prorektor Hans Adolfsson.

 

Läsåret 2013/2014 examinerades sammantaget 9 070 lärare. De senaste tjugo åren har antalet examinerade i genomsnitt varit 8 000 per år. Könsfördelningen är relativt stabil med cirka 80 procent kvinnor och 20 procent män. Över 25 lärosäten examinerar lärare, flest utbildas vid Stockholms universitet.

 

Rapporten Ämnen i lärarstudenternas examina

Se seminariet om rapporten

Kritik mot rapporten: "Problematiskt dölja bristen på sva-lärare", Skolvärlden