Nästa termin, hösten 2015, ger universitetet flera korta utbildningar till ämneslärare som är möjliga att söka för den som sedan tidigare har läst skolämnen på högskolenivå.

Nytt för i år är att det räcker att ha läst 90 högskolepoäng i antingen matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik för att bli lärare i årskurs 7-9 i detta ämne. Den som har läst 120 högskolepoäng i något av ämnena kan efter den kompletterande lärarutbildningen bli lärare i gymnasiet.

– Det här är en ny möjlighet som öppnar vägen till att få fler behöriga lärare i ämnen där det i dag råder brist, eller där sådan kan komma att uppstå, säger Hans Adolfsson, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Den korta utbildningen till lärare benämns Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, och omfattar tre terminers heltidsstudier inom områden som är centrala för läraryrket. Kurserna ges både vid universitetet och som verksamhetsförlagd utbildning på en skola.

Precis som förut ges KPU även för den som vill utbilda sig till ämneslärare i flera undervisningsämnen, antingen inom naturvetenskap, matematik och teknik eller humaniora och samhällsvetenskap, beroende på egna tidigare ämnesstudier.

 

Läs mer om olika alternativ för korta utbildningar till lärare.