För att ge så många som möjligt chansen att vidareutbilda sig till speciallärare tredubblar regeringen satsningen på speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II och tillför ytterligare 65 miljoner kronor. Regeringens målsättning är att alla behöriga sökande ska kunna ges plats inom speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II.

Medel för fler speciallärare till kommunerna

För att öka tillgången till speciallärare och specialpedagoger i skolan har regeringen beslutat om ett nytt statsbidrag för att skolor ska kunna anställa fler speciallärare och specialpedagoger. Statsbidraget ger även möjlighet att erbjuda fortbildningsinsatser för dessa grupper. Statsbidraget omfattar 258 miljoner kronor årligen vilket ungefär motsvarar ersättning för anställning eller fortbildning av ca 800 speciallärare. Statsbidraget träder ikraft den 1 juni 2016.

”Specialpedagogik för alla” startar

Den nya kompetensutvecklingsinsats som regeringen beslutat om, och som innebär att lärare ska erbjudas grundläggande specialpedagogiska verktyg, förbereds just nu av Skolverket.  Fortbildningsinsatsen, som är lika stor som Matematiklyftet i sin omfattning, pågår under 2016-2018.