Prorektor Hans Adolfsson. Foto Eva Dalin.
Prorektor Hans Adolfsson. Foto Eva Dalin.

– Ni har gjort ett mycket modigt val, som struntar i den negativa bilden av skolan och väljer att bli lärare, inledde prorektor Hans Adolfsson, övergripande ansvarig för lärarutbildningarna vid universitetet. I sitt tal betonade han särskilt den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), den del av lärarutbildningen som bedrivs ute på skolorna och som syftar till att utveckla studenterna i sin yrkesroll som lärare.

– Ta tillvara det ni lärt er på campus och ta med det ut i praktiken. Och omvänt, ta med er erfarenheterna från skolan till de campusförlagda kurserna, sa han och påpekade att VFU:n gör bäst nytta om den knyter an till den campusförlagda utbildningen.

Ylva Ståhle, prefekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, berättade om den utbildningsvetenskapliga kärnan, det paket av kurser som alla lärarstudenter läser oavsett inriktning. Ett cirkeldiagram gjorde det tydligt att de olika kunskapsområdena ges av olika institutioner, något som garanterar hög kvalitet och närhet till forskningen.

Mycket verkstad blir det

Ett flertal ”verkstäder” finns till studenternas förfogande. Företrädare för dessa berättade om verksamheterna. Studieverkstaden erbjuder kurser om studieteknik och att tala inför grupp. Språkverkstaden erbjuder handledning av skriftliga uppgifter och seminarier i akademiskt skrivande. Medieverkstan finns till speciellt för lärarstudenter och erbjuder stöd i skapandet av multimediala produktioner och utlån av utrustning. Universitetet arbetar också aktivt med att vara ett jämställt lärosäte. Studenter med någon funktionsnedsättning kan få både stöd och anpassning av studierna genom att kontakta en samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

… men också nödvändigt snack

Ida Eriksson och Erik Blohmé från Stockholms universitets Studentkår är lärarstudenternas röst på universitetet. De arbetar för att öka studentinflytandet och skapa mötesplatser för lärarstudenterna. I vår drar de populära lunchseminarierna igång igen. Och på tisdagar ordnar Lärarstudenternas klubbmästeri pub i Café Bojan.

 

Relaterade länkar:

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Studieverkstaden

Språkverkstaden

Medieverkstan

Studera med funktionsnedsättning

Lärarstudenter på Facebook

Lärarstudenternas klubbmästeri på Facebook