I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 2015 års tillskott till Stockholms universitet dras ned med mer än hälften. Även Södertörns högskola får ett minskat anslag jämfört med tidigare aviserat tillskott. Detta, menar skribenterna, äventyrar den utbyggnad av lärarutbildningen som är nödvändig för Stockholmsregionen.

Läs artikeln i sin helhet på Dagens Samhälles debattsida.