Den flergradiga betygsskalan kan ge negativa konsekvenser på lärarutbildningen genom att fokus flyttas från utbildning till betygssättning, menar studentkårerna. Betygsskalan leder till att studenterna tvingas in i en viss mall när utbildningen i stället ska handla om att hitta och skapa sin roll som lärare utifrån sig själv och sina förutsättningar.

– Vi tycker det är viktigt att praktiken får vara praktik, med möjlighet att få testa olika förhållningssätt i klassrummet, säger Anja Enerud, studiebevakare för lärarutbildningarna vid Stockholms universitets studentkår.

Risk att studenten värderas som person

Tidigare har handledarnas omdöme enbart legat till grund för betygen godkänt eller underkänt. Men 2014 fattade regeringen beslut om att ändra i högskoleförordningen så att en verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen alltid ska använda fler än ett betygssteg för ett godkänt resultat.

– Det är ovanligt med detaljstyrning kring hur lärosäten ska sätta betyg, säger Anja Enerud.

Hon ser en risk i att handledarna, med den nya betygsskalan, värderar studenten som person och inte vad den gör.

– Mycket ansvar läggs på handledare att ha information om, och vara insatt i, betygsskalan. Det kan inte alltid universitetet garantera att de är. Det skulle vara bättre att lägga resurser på att det finns handledarutbildningar och att alla handledare går utbildningen, säger hon.

Tregradig betygsskala vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har infört en tregradig betygsskala på den VFU som omfattar mer än tre högskolepoäng: underkänt, godkänt och väl godkänt. Enligt prorektor Hans Adolfsson informerar universitetet löpande om betygsstegen, både på möten i övningsskolorna och i handledarutbildningen.

– Vi har haft ett antal träffar med handledare för information och diskussion kring betygsskalan. Fortlöpande diskussioner är nödvändiga för att tolka målen likadant och för att säkerställa likvärdig bedömning, säger han.

 

Pressmeddelande: Studentupprop mot betygsskala

Studentkårernas skrivelse till Utbildningsdepartementet