Bär du på en idé om att skriva en pedagogiskt upplagd grundbok för universitetsstuderande? Vill du sätta ramen för ett centralt ämne inom en akademisk disciplin? Ser du perspektiv som kan väcka engagemang för en profession och stärka studenters framtida yrkesidentitet?

Stipendiet kan sökas av en eller flera, debutanter eller erfarna författare. Sista ansökningsdag är den 30 september.

Ytterligare information och formulär för ansökan