Under en etableringstid på två år ska nyanlända lärare få sina kunskaper validerade, läsa intensivstudier i svenska, följa en modersmålslärare i undervisningen, praktisera, få en vikarieanställning och slutligen svensk lärarlegitimation.

– Bristen på utbildade lärare är stor. Samtidigt kommer det nya invånare till Stockholm som har kvalificerad utbildning från sitt hemland. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara dessa människors kunskaper och utbildning, säger Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) i ett pressmeddelande.

Stockholms universitet har sedan tidigare det nationella samordningsansvaret för regeringsuppdraget Utländska lärares vidareutbildning, ULV, en kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen.

– Då projektet syftar till att korta tiden för nyanlända lärare in i arbete bör den nyanlända läraren i så tidigt skede som möjligt få kännedom om vilken eventuell kompletterade utbildning som krävs för att nå svensk lärarlegitimation. Redan under studierna i intensivsvenska informeras de nyanlända lärarna om utbildningen och en studieplan utformas utifrån lärarnas tidigare utbildning och erfarenhet. Det säger Susanna Malm, nationell samordnare för utländska lärares vidareutbildning, Stockholms universitet.

Satsningen på de nyanlända lärarna inleds i februari 2016 och ska omfatta 30 personer per termin. Projektet leds av Stockholms stads utbildningsförvaltning i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och landsting, Stockholms universitet, Universitets- och högskolerådet, Skolverket och Länsstyrelsen i Stockholm.


Pressmeddelande: Från nyanländ till nyanställd lärare
Lärarnas tidning: Stockholm satsar på eget snabbspår för nyanlända lärare