Regeringen vill bland annat ta tillvara nyanlända lärares kompetens och göra det möjligt för dem som vill att så snabbt som möjligt börja undervisa i de ämnen som de är utbildade för. Under tiden, föreslår regeringen, kan de nyanlända lärarna få börja arbeta som studiehandledare eller modersmålslärare .

– Vi ser över hela valideringssystemet och en utredning presenteras den 1 april, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Fler insatser som planeras:

  • Studiehandledning på modersmål: Nyanlända elever ska få studiehandledning på sitt modersmål så att de kan fortsätta utvecklas i andra ämnen utan att studierna försenas i väntan på att de lär sig svenska.
  • Höjning av nyanlända elevers studieresultat: Regeringen ämnar avsätta medel för att stödja huvudmännens arbete med att utforma en individanpassad utbildning för nyanlända elever.
  • Individanpassad Sfi-utbildning: Dessutom ska eleverna kunna kombinera språkundervisningen med andra kurser i vuxenutbildningen.
  • Kompetensutveckling till rektorer och lärare: Rektorer och lärare ska få ökad kunskap och kompetens om flerspråkighet, andraspråksutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder.
  • Stöd till skolor med tuffa förutsättningar: Regeringen vill ge Skolverket i uppdrag att sluta avtal med skolor med låga studieresultat för att stödja kunskapsutvecklingen.
  • Fjärrundervisning på modersmål: Fjärrundervisningen ska underlättas så att modersmålsundervisningen ska kunna hålla hög kvalitet i hela landet.

 

Regeringens PM: Utbildningspolitik för en bra start i Sverige (pdf)