Efter tre år som prorektor vid Stockholms universitet blir Hans Adolfsson den första juli rektor för Umeå universitet.

– Det är jättespännande. Även om man kan vara lite osäker inför en ny position är jag inte rädd för att ta mig an uppgiften för jag tror att jag klarar av den, säger han och jämför utmaningen med tiden som ny prorektor.

– När jag blev prorektor kunde jag ganska lite om lärarutbildning men har utvecklat en bra bild av vad som är viktigt med utbildningen, hur den ser ut och är organiserad. Nu måste jag lära känna ett nytt lärosäte. Det blir en process, men inte oöverstiglig, och något jag ser jättemycket fram emot.

Positionerat lärarutbildningen

Mest stolt från sin tid vid lärarutbildningen är han över att, tillsammans med rektorsrådet B-O Molander, ha positionerat utbildningen vid universitetet och gjort lärarstudenterna mer synliga. De tog initiativ till att utveckla utbildningarnas innehåll och till viss del också organisation. Det är ett arbete som pågår och som han hoppas fortskrider.

– Det handlar om hur vi kan skapa en helhet av utbildningarna så att studenterna förstår vad de olika pusselbitarna är bra för. De måste kunna ta med sig erfarenheterna från den campusförlagda utbildningen till den verksamhetsförlagda utbildningen, och tvärtom. Detta för att kunna reflektera, bearbeta och diskutera erfarenheterna från både klassrum och teori.

Det är också viktigt att lärarutbildningen fortsätter att vara lyhörd för att samarbeta med samverkansparter, menar han.

– Lärarutbildningen är inte klar vid examen. Universitetet bör bistå till såväl skolutveckling som individuell utveckling av enskilda lärare och förskollärare. Den samverkan vi arbetat fram med skolor i Södertälje kommun är ett bra exempel på kompetenshöjande insatser som genomförs på skolans villkor och utifrån skolans behov.

En fot kvar

Som professor i metallorganisk kemi kommer Hans Adolfsson inte helt att tappa kontakten med Stockholms universitet och hemmainstitutionen i och med att hans forskargrupp blir kvar ytterligare en tid. Saknaden blir desto större efter universitetets ledningsgrupp och kollegorna inom lärarutbildningarna.

– Det har varit en enormt kreativ tid där många verkligen har velat göra det bästa möjliga för lärarutbildningen. Det är också roligt att lärarstudenterna är så engagerade i sina utbildningar. Jag kommer också att sakna ledningsgruppen, som har ett väldigt bra diskussionsklimat.

Formar egen ledningsgrupp

På plats i Umeå den första juli slutför han arbetet med att forma sin nya ledningsgrupp. Då beslutar han om tillsättande av tre vicerektorer. Prorektor är redan tillsatt, utifrån den nya rektorns förslag.

– Det ska bli jättespännande att träffa medarbetarna och samarbeta med kollegor på ett så pass brett universitet som Umeå universitet är. Det är ett lärosäte med mycket stark forskning inom ett flertal områden och universitetets utbildningar är också mycket uppskattade av studenterna. Trots det finns det utmaningar, men det gör jobbet desto mer intressant.

Efter diverse nätverkande i Almedalen är det så dags för semester – fylld av återhämtning på landstället i Ångermanland, men också flyttbestyr i Umeå.

Hur blir det med cyklandet till och från jobbet?

– Det tar tio minuter att gå från min bostad till kontoret så jag kanske får hitta på andra sätt att sköta vardagsmotionen. Jag funderar på att cykla ändå, men ta en liten omväg runt i Umeå.