Det arbete som Skolforsk bedrivit syftar till att bidra med underlag till det Skolforskningsinstitut som förra regeringen aviserade. Under konferensen presenterar forskare från sexton delprojekt sina resultat i parallella seminarier. Seminarierna speglar tre olika perspektiv på uppdraget att kartlägga forskningsresultat: hur man kan göra kartläggningar, vad man kan lära av kartläggningarna, samt hur lärarprofession, lärarutbildning och beslutsfattare nyttjar forskning.

Konferensen riktar sig till politiker och myndighetsföreträdare inom skolsektorn, företrädare för lärarutbildning, rektorsutbildning och regionala utvecklingscentra samt till forskare, lärare, rektorer, skolchefer och verksamma inom utbildningsområdet.

 

Program (pdf)

Anmälan till konferensen