Tjugo lärare och förskollärare har antagits till den första omgången av snabbspåret.
Några av de lärare och förskollärare som deltar i snabbspåret vid Stockholms universitet.
 

Snabbspåret är en statlig satsning som riktar sig till nyanlända lärare och förskollärare som vill fortsätta arbeta som lärare och förskollärare i Sverige. Utbildningen fokuserar på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras samt lärarens uppdrag, både i teori och praktik. Studierna vid universitetet varvas med arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en skola eller förskola.

– Ett flertal skolhuvudmän i Stockholmsregionen har visat stort intresse att erbjuda deltagarna inom snabbspåret en matchad APL-placering, säger Susanna Malm, nationell samordnare för snabbspåret.

Delvis på arabiska

En stor del av de nyanlända är arabisktalande och därför ges utbildningen delvis på arabiska. Vivian George och Fedaa Lahdo är två av deltagarna. I sitt hemland Syrien undervisade de i engelska respektive matematik.

– Kursen är jättebra och ett steg på vägen till att få undervisa i Sverige i framtiden, säger Fedaa Lahdo.

Stockholms universitetet har sedan 2007 det nationella samordningsansvaret för Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Dessa erfarenheter tas nu tillvara i arbetet med snabbspåret. Två till tre kursstarter per år planeras.

Snabbspåret genomförs i samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL, Almega tjänsteföretagen och Arbetsförmedlingen och i samverkan med Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.