Peter Fredriksson. Foto: Sandra Vesterdahl.
Peter Fredriksson. Foto: Sandra Vesterdahl.

Efter en förberedande fas där processen för samarbetet stakats ut befinner sig nu lärarutbildare och forskare från universitetet på plats i Södertäljes klassrum för att tillsammans med lärarna bedriva klassrumsstudier och utveckla undervisningen. Utbildningsdirektören tror starkt på metoden.

– I stället för att skicka lärarna till föreläsningssalar ser vi till att kompetensen kommer till klassrummen. Universitetets pedagoger ser vad som pågår i klassrummet, hur lärarna arbetar och utvecklar sedan tillsammans med lärarna det som kan bli bättre.

Språkutveckling och formativ bedömning

Peter Fredriksson är mycket nöjd med universitetets insatser som pågår i tre av Södertäljes skolor: språkutvecklande ämnesundervisning för lärare och skolledare på Ronnaskolan, arbete med att bygga upp en språkstudio på Täljegymnasiet samt kompetensutvecklande arbete kring formativa processer på Pershagenskolan.

– Det pratas mycket om kollegialt lärande i svensk skola. Det vi gör med Stockholms universitet är verkligen ett stöd i det kollegiala arbetet. Våra arbetslag träffas, relaterar till görandet och diskuterar alternativa former. Det blir en formativ process för lärares lärande.

Samarbete i fokus

Universitetets modell för lärares långsiktiga kompetensutveckling går under benämningen Lärare 3.0. Fokus ligger på att i samarbete med kommuner och skolor utveckla former som på vetenskaplig grund bidrar till skolans utveckling och elevernas måluppfyllelse.

Just måluppfyllelsen har Södertälje kommun arbetet med i flera år, bland annat genom att anställa utvecklingslärare.

– För att alla elever ska nå målen krävs en hög kvalitet i klassrummet, också för att skolans kompensatoriska roll är större i Södertälje än i många andra kommuner, säger Peter Fredriksson, som ser samarbetet med universitetet som en investering.

– Vi har slutat med dyra fortbildningskurser. Kommunens kompetensutveckling kostar inte mer nu än tidigare, men tillsammans med universitetet hittar vi former som våra lärare kan tillämpa i klassrummet från den ena dagen till den andra, konstaterar Peter Fredriksson.

 

Enligt en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, påverkas elevresultatet positivt av kompetenshöjande insatser för lärare. Läs mer om rapporten här.

Rektorsrådet B-O Molander om Lärare 3.0