Under två dagar, 26-27 oktober, finns möjlighet att ta del av högaktuell forskning inom områden som berör lärare och personal i skola, förskola och fritidshem. 

Stockholms universitet erbjuder flera kurser och program för lärare och förskollärare som vill utvecklas i sitt yrke eller som saknar lärarexamen eller behörighet som krävs för lärarlegitimation. Besök lärarutbildningarna i monter A06:50.

Seminarier i tidsordning:

Kvaliteter i läxor - Sambandet mellan läxor och formativ bedömning
Max Strandberg

Se texten!
Kristina Danielsson och Staffan Selander

Didaktik och miljöer på fritidshem, ur lärar- och barnperspektiv
Anneli Hippinen Ahlgren

Språket som redskap för lärande
Jeanna Wennerberg och Vendela Blomström

Didaktisk design med digitala resurser
Anna Åkerfeldt

Hur gör prinsessor? Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan
Hedda Schönbäck och Magdalena Hulth

Lekpraktiker på fritidshem
Eva Kane

Retoriklek i förskolan och skolan - för en balanserad och trygg barngrupp
Gunlög Åkerstedt Lindell

Wow, vilken resa! - Att utvecklas som lärare i matematik och naturvetenskap
Anna-Karin Nordin, Kerstin Pettersson och Maria Weiland

Flipped Classroom - En möjlighet för kommunikativ språkundervisning?
Tore Nilsson

Sfi - En kvalitativ språkutbildning eller kortaste vägen till jobb?
Malin Dahlström 

Att arbeta med Aktiv läskraft - vad innebär det?
Barbro Westlund

Det normativa lärandet: Om protester och förhandlingar i klassrummet
Jonas von Reybekiel Trostek

Uppföljning och utvärdering för förändring - Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Ingela Elfström

 

Skolforum pågår 26-27 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska läromedel.

 

(pressmeddelande)