Ett projekt med övningsskolor bedrivs vid universitetet sedan 2012. Erfarenheterna är mycket positiva och våren 2016 utökas projektet till att omfatta 23 skolor och förskolor.

– Det är glädjande att skolhuvudmännen i länet visat ett så stort intresse för att tillsammans med universitetet verka för att lärarstudenterna får bästa möjliga VFU. Med fler övningsskolor vinner vi viktiga erfarenheter att sprida vidare till alla samverkanspartners. Det säger Hans Adolfsson, prorektor med övergripande ansvar för universitetets lärarutbildningar.

Parallellt med utökningen av antalet övningsskolor pågår ett utvecklingsarbete av lärarutbildningarna. En av målsättningarna med arbetet är att stärka studenternas professionsutveckling, bland annat genom att skapa en tydligare koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen och kurserna som studenterna läser på universitetet.

– I och med att vi ser över samspelet mellan kurser och VFU kommer den verksamhetsförlagda delen av utbildningen att få en tydligare roll. Det innebär att samtliga skolor och förskolor som bedriver VFU kommer att knytas närmare till universitetet så att alla lärarstudenter kan erbjudas en VFU som drar nytta av övningsskoleprojektet, säger Hans Adolfsson.

Följande nya övningsskolor välkomnas i projektet:

Förskolor:

Kista förskolor och Gamlebyplans förskolor, Stockholm

Svandammsgården, LM-gården och Rönneberga förskola, Stockholm

Milots förskola och Granatäpplets förskola, Sundbyberg

Grundskolor F-9

Källängens skola och Bo skola, Lidingö

Myrsjöskolan, Nacka

Helenelundsskolan, Sollentuna

Alviksskolan, Stockholm

Pershagenskolan, Södertälje

Gymnasieskolor:

Danderyds gymnasium, Danderyd

Fredrika Bremer och Fredrikgymnasiet, Haninge

Solna gymnasium, Solna

Åva gymnasium, Täby

 

Läs mer om bakgrunden till övningsskoleprojektet vid Stockholms universitet