Susanne Kjällander.
Susanne Kjällander.

En av kursens examinationer är att göra en digital produkt som utforskar barns lärande om litteratur.

– Studenterna har gjort fältstudier av barns språk och skrivit en uppsats som sedan gjorts om till en digital produkt, berättade Susanne Kjällander, kursansvarig lärare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation sträcker sig över en hel termin och är studenternas fjärde. I kursen ingår att analysera olika aspekter av samtal och kommunikation samt att pröva och utveckla färdigheter i att lyssna, samtala och berätta tillsammans med barn.

De fem apparna, som presenterades av respektive grupp studenter, innehåller flera medietyper, som ljud, text, animationer och rörliga bilder. Den multimodala produktionen har förutom skapandet av appar inneburit arbete med både flipped classroom, blogg om IKT och barnböcker, wikitexter med barnboksrecensioner samt stop motion-filmer.

Apparna och filmerna har producerats med stöd av Medieverkstan, som är en öppen lärandemiljö där universitetets lärarstudenter kan få både pedagogiskt och tekniskt stöd i skapandet av multimediala produkter.

TipTaps fantasivärld.
TipTaps fantasivärld.

 

Efter kursens slut är det dags för studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Då får de chans att prova de egna digitala produkterna på plats i förskolan.

 

Kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation