I en telefonundersökning fick lärarstudenterna svara på hur pass väl anpassad utbildningen är för deras kommande yrke, hur de ser på forskningsanknytningen och om de kan tänka sig att rekommendera yrkesvalet till andra.

Ämnesundervisningen är anpassad till yrket

Två av tre lärarstudenter anser att ämnesundervisningen är anpassad till att studenterna ska bli lärare. Samtidigt anser knappt var tionde att så inte är fallet och då framför allt studenter som utbildas mot grundskolan och gymnasieskolan.

Lagom med forskning

Mer än två av tre studenter anser att de får lagom med forskning till livs under sin utbildning. Samtidigt anser nästan var femte student att det är för lite och var tionde att det är för mycket.

Tre studenter av fem anser att den forskning som presenteras under utbildningen är relevant för dem som blivande lärare.

Väl förberedda för yrket

Två av tre studenter känner sig i hög grad väl förberedda av utbildningen för att verka som lärare. Det är dock stora skillnader mellan lärargrupperna. De som utbildar sig mot förskola eller fritidshem känner sig mer förberedda än de som utbildar sig mot grundskola och gymnasieskola.

De flesta skulle rekommendera utbildningen

Majoriteten, två av tre studenter, skulle med all säkerhet rekommendera sin utbildning till andra. Samtidigt är det tio procent som troligtvis inte skulle det. Störst andel av förskollärarstudenterna skulle rekommendera utbildningen, över 90 procent, medan det är klart färre bland de som utbildar sig mot gymnasieskolan som skulle rekommendera sin utbildning.

600 lärarstudenter intervjuades i maj 2014. Målgruppen var studerandemedlemmar i Lärarförbundet som påbörjat lärarutbildningen under perioden höstterminen 2011 till höstterminen 2013.

 

Hela rapporten ”Lärarstudenter om utbildningen – brist på likvärdighet” (pdf)