Antalet förstahandssökande till landets lärar- och förskollärarutbildningar ökar med 1,6 procent. Däremot minskar antalet förstahandssökande till civilingenjör och lärare (-28 %), speciallärare (-21 %), förskollärare (-2 %) och yrkeslärare (-2 %). De kategorier som ökar är gruppen övrigt (34 %), kompletterande pedagogisk utbildning (10 %), grundlärarutbildning (8%) samt specialpedagoger (4 %).

Läs mer i UHR:s rapport