Tre grupper av utbildningar som leder till yrkesexamina ökar i antal – lärare (15 %), civilingenjörer (58 %) och högskoleingenjörer (35 %). Antalet lärarutbildningar med behöriga sökande ökar stort.

Lärarutbildningar får 9 674 behöriga sökande (ökning 6,1 %) och 8 950 förstahandssök­ande (7 %). Totalt blir 3 577 antagna (14 %), varav 1 525 till sitt förstahandsval (7,9 %).

Antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningar minskar (-2,7 %), medan antagningen ökar (8,1 %).

Yrkeslärarutbildningar får 376 behöriga sökande (-0,5 %), medan antalet antagna ökar till 303 (11,8 %).

Antalet behöriga sökande ökar mer procentuellt för män än för kvinnor till alla lärarkategorier. För förstahandssökande och antagna är den procentuella ökningen större för män än för kvinnor till alla lärarkategorier utom yrkeslärarutbildning.

 

UHR:s pressmeddelande