Utredningen ska arbeta fram ett system som ser till att eleverna når kunskapskraven i svenska och matematik i grundskolans årskurs tre.

– Det är ett viktigt och intressant uppdrag. Jag ser fram emot att titta på vad som kan göras för att se till att eleverna kan få goda möjligheter att få kunskaper i att läsa, skriva och räkna, säger Ulf Fredriksson.

Uppdraget till utredaren är att:

  • undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti och lämna förslag om vad garantin bör innehålla och vilka åtgärder som kan vidtas i grundskolan, sameskolan och specialskolan, eller redan i förskole­klassen,
  • analysera hur en läsa-skriva-räkna-garanti förhåller sig till regleringen om bl.a. stöd och särskilt stöd och om några ändringar i regleringen behöver göras,
  • analysera och lämna förslag om när garantin kan anses vara uppfylld samt analysera vad som bör gälla när garantin inte är uppfylld,
  • analysera vilka behov av kompetensutveckling som finns hos huvudmän, rektorer och lärare, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

– Vi måste säkerställa att alla elever i de första årskurserna lär sig läsa, skriva och räkna, det man behöver för att också kunna tillgodogöra sig skolans alla andra ämnen. I dag ser lärarna tidigt vilka elever som behöver stöd, men de har inte verktygen för att alltid få det stödet på plats och det måste vi ändra på, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Ulf Fredriksson har tidigare ansvarat för den del av de svenska Pisa-undersökningarna som behandlar läsning. Han har också arbetat med Vetenskapsrådets projekt Skolforsk där han tillsammans med andra forskare gjort en systematisk kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

 

Regeringens pressmeddelande.

Rapporten Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever.