Hans Adolfsson. Foto: Eva Dalin.
Hans Adolfsson. Foto: Eva Dalin.

– Det är väldigt glädjande att vi nu till hörandeförsamlingen kan föreslå Hans Adolfsson som kandidat till tjänsten som rektor vid Umeå universitet. Han uppfyller väl den fastställda kravprofilen, han är mycket välmeriterad som forskare och har uppvisat goda ledaregenskaper, bland annat i sin roll som prorektor vid Stockholms universitet. Därför är han väl lämpad att ta sig an uppgiften att förvalta och utveckla Umeå universitet vidare, säger Lennart Evrell, ordförande i universitetets styrelse, i ett pressmeddelande.

Nästa steg i rekryteringsprocessen är att hörandeförsamlingen får möjlighet att möta kandidaten. Hans Adolfsson kommer på måndag i nästa vecka, den 21 december, för att möta representanterna för universitetets lärare, studenter och övriga anställda.

När hörandeförsamlingen har gjort sin bedömning fattar universitetsstyrelsen beslut i januari om vem som ska föreslås bli ny rektor. Regeringen fattar det formella beslutet på styrelsens förslag. En universitetsrektor förordnas normalt sett för en period om sex år med möjlighet till tre års omförordnande.

Universitetets nya rektor ska tillträda 1 juli 2016 då nuvarande rektor Lena Gustafssons uppdragsperiod löper ut.

 

Läs hela pressmeddelandet från Umeå universitet