Stockholms universitet ska ge utbildning av hög kvalitet. Genom pedagogiska priset vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. Din röst är viktig för att undervisningen ska kunna prioriteras och utvecklas. Alla studenter kan föreslå lärare - ni kan även vara fler som nominerar i samma formulär.

Nominera till Årets lärare 2015 nu - använd vårt nomineringsformulär här

Kriterium för Årets lärare

Sista nomineringsdag är 15 mars.

Pristagarna utses av rektor på förslag av styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Ytterligare information kan lämnas av Annika Forslund, CeUL. 

E-post: annika.forslund@su.se
Tfn: 16 22 78

Mer om Årets lärare - ett pris för bra undervisning

You are also able to nominate in English - read more about The Award of Good Teaching 2015