Prorektor Hans Adolfsson.
Prorektor Hans Adolfsson.

Närmare 1 000 lärarstudentar har antagits till universitetets lärarutbildingar med start i höst och många av dem var samlade till introduktionshögtiden i Aula Magna. Prorektor Hans Adolfsson passade i sitt välkomsttal på att visa sin glädje för alla som valt läraryrket och lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Han uppmanade de nya studenterna att verkligen ta del av de institutionernas kompetens och bredd inom de olika lärarutbildningarna.
– Lärarutbildningen är hela universitetets angelägenhet, alla är engagerade i utbildningen!

”Utnyttja tiden”

Ylva Ståhle, lektor i pedagogik, informerade om de kurser lärarstudenterna läser gemensamt, den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan, varefter VFU-ansvariga Cecilia Netje och Pernilla Rosell Steuer berättade om, och slog ett slag för, den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

– Utnyttja den tid ni har på VFU:n, att träna under ledning av någon annan som har ansvaret. Och glöm inte, ni har möjlighet att göra skillnad. Med rätt förutsättningar kan alla era framtida elever lyckas, uppmanade Cecilia Netje.

Introduktionsdagens led mot sitt slut när studentkårens representanter för lärarstudenterna, Mårten Michanek och Anja Enerud, presenterade sig. Som samordnare respektive studiebevakare ansvarar de för studenternas sociala aktiviteter och inflytande över utbildningen. Avslutningsvis lockade kårföreningen Lärarstudenternas klubbmästeri till kvällens välkomstpub och tisdagspubarna på Café Bojan.

Vill bidra med grundkunskaperna

 

 

Lisa, Frida, Sophia och Ellinor var fyra av de lärarstudenter som väntade att få ta del av introduktions- och välkomsttalen i Aula Magna. De ska läsa grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och är överens om att läraryrket är ett av världens viktigaste arbeten; det är krävande och innebär stort ansvar. De ser alla fram emot ett varierat jobb, att få undervisa och till viss del även uppfostra unga människor. Och inte minst, chansen att tidigt i barnens skolgång få bidra till grundkunskaperna som de ska ha med sig resten av skoltiden.