Prorektor Hans Adolfsson passade i sitt välkomsttal på att visa sin glädje för alla som valt läraryrket och berättade vad som utmärker lärarutbildningarna vid Stockholms universitet: närheten till Sveriges största arbetsmarknad för lärare – 1200 pedagoger per år behöver anställas i Stockholms stad framöver. För att ge en så professionell och vetenskapligt grundad utbildning som möjligt bedrivs den vid flera institutioner som alla är experter på sitt forskningsområde. Därtill gör samarbeten med lärosäten i både Finland, USA, Australien och Singapore det möjligt för studenterna att förlägga delar av utbildningen utomlands.

Introduktionsdagen bjöd också på information om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) – det kursblock som är gemensamt för samtliga lärarprogram – och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), den professionsbaserade praktiken som av många lärarstudenter upplevs som viktigast under studietiden. Stöd- och servicefunktionerna Medieverkstan och Studentkåren informerade också om sina respektive verksamheter.

 

Lamia, Pamela och Ebla ska läsa till grundlärare med inriktning mot fritidshem. Att det blev just Stockholms universitet motiverar de med universitetets breda forskningsanknytning och möjligheten att bli undervisade av professorer. De brinner för att utveckla barn och vill vara med och höja statusen för läraryrket.

 

 

I Aula Magnas foajé fanns också Lärarförbundet och Lärarnas riksförund på plats för att värva medlemmar och välkomna studenterna. Bo Jansson, ordförande för Lärarns riksförbund, gladde sig åt att så många lärarstudenter, på frågan om varför de vill bli lärare, säger sig vilja göra skillnad i skolan.

 

Läs mer om UVK och VFU.

Mer om Medieverkstan vid Stockholms universitet.

Lärarprogrammen de mest sökta vid universitetet.