Andelen behöriga lärare har ökat med 11 procent jämfört med föregående läsår och med 2 procentenheter sedan Skolverket publicerade uppdaterad behörighetsstatistik i augusti ifjol. Knappt 215 000 lärare har fått legitimation med behörighet i ett eller flera ämnen och skolformer.

Stora skillnader mellan skolformer och ämnen

Behörigheten skiljer sig mellan olika skolformer och ämnen:

  • I grundskolans årskurs 1-3 är behörigheten högst i svenska (89 procent).
  • I grundskolans årskurs 4-6 är behörigheten högst i svenska (79 procent).
  • I grundskolans årskurs 7-9 är behörigheten högst i franska (79 procent).
  • I gymnasieskolan är behörigheten högst i historia (86 procent).

Lärare med pedagogisk högskoleexamen

Högst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, som är grundkravet för att få legitimation, finns inom särskild utbildning för vuxna och grundsärskolan. Där har nästan nio av tio lärare en pedagogisk högskoleexamen. I grundskolan, som är den skolform som har flest lärare, är motsvarande andel 85 procent. I den näst största skolformen sett till antal lärare, gymnasieskolan, har fyra av fem lärare en pedagogisk högskoleexamen. Utbildning i svenska för invandrare är den skolform som har lägst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, 73 procent.

Tjänstgörande personal (heltidstjänster) per skolform 2015/16

Källa: Skolverket
Källa: Skolverket
 

Läs mer i Skolverkets PM Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2015/16

Skolverkets databas Jämförelsetal, med statistik på kommunnivå