Den förkortade VAL-utbildningen för förskollärare är 30 högskolepoäng och ges en gång om året. Efter inkommen ansökan kommer du som uppfyller de grundläggande kriterierna att få ett valideringsunderlag för kartläggning av din kompetens.

Även lärare och yrkeslärare kan söka till VAL, Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen. Läs mer om de olika VAL-kurserna samt ansökningsförfarandet här.