Prorektor Hans Adolfsson.
Prorektor Hans Adolfsson.

Stockholms universitet är angeläget att bidra till att minska lärarbristen. Men osäkerheten kring hur många utbildningsplatser som bör avsättas för blivande lärare och hur många studenter som faktiskt söker till lärarutbildningarna gör det svårt att svara mot arbetsmarknadens behov. Det skriver prorektor Hans Adolfsson och rektorsrådet B-O Molander,  ansvariga för lärarutbildningarna vid universitetet, i en debattartikel i tidningen Skolvärlden.

Få sökande till ett program innebär mindre pengar till lärosätet och utbildningsgivande institution – och svårt att upprätthålla kvaliteten på utbildningen, påpekar skribenterna och stöder Riksrevisionens förslag om ett justerat resurstilldelningssystem.

Rektorsråd B-O Molander.
Rektorsråd B-O Molander.

En utgångspunkt för att universitetet ska kunna bidra till att minska lärarbristen och lättare erbjuda utbildningar som leder till jobb är väl underbyggda prognoser kring kommande behov av lärare. Detaljerade kartläggningar för att kunna anpassa platserna på lärar- och förskollärarutbildningarna är därför nödvändiga, skriver debattörerna.

 

Läs debattartikeln i Skolvärlden