Under perioden 13/11-4/12 ställs frågor om och på Lärarutbildningsportalen via pop-up fönster. Det är SKOP som gör undersökningen. Genom att svara på enkäten har du möjlighet att bidra med dina synpunkter om Lärarutbildningsportalen och vilken information som du tycker är relevant. Det kan gälla allt från att hitta information om lärarprogram, forskning, evenemang till samverkan. Välkommen med dina svar!