Samordningsgruppen ska besluta i områdesövergripande lärarutbildningsfrågor och följa upp verksamheten.

Den grundläggande avgränsningsprincipen mellan områdesnämnden, fakultetsnämnderna och Samordningsgruppen är att endast de frågor som inte kan beslutas i områdesnämnd eller kan delegeras till fakultetsnämnd beslutas i Samordningsgruppen för lärarutbildningarna. De två områdesnämnderna äger rätten, att i samråd, bedöma vilka frågor som ska beslutas i Samordningsgruppen för lärarutbildningarna.