Kirsti Klette.
Kirsti Klette.

En bra lärarutbildning bygger på en tydlig och gemensam syn på vad som är god undervisning. Den är konsekvent i så måtto att den länkar teori med praktik och erbjuder studenterna möjlighet att lära i linje med visionen om god undervisning, liksom att ge utrymme för praktiskt utövande. Det konstaterar Kirsti Klette som i en stor forskningsstudie jämfört lärarutbildningar i Norge, Finland, USA, Chile och Kuba.

Kirsti Klette besöker Stockholms universitet för att bidra med perspektiv på lärarutbildning i samband med utvecklingsarbetet av universitetets lärarutbildningar. Under rubriken ”How we redesigned our Teacher Education Program at the University of Oslo – Background and Rational” föreläser hon för omkring 200 lärarutbildare.

– Liksom många andra länders lärarutbildningar strävar även den i Norge efter att förena teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet i utbildningen. Jag ser med stort intresse fram emot att ta del av det norska utvecklingsarbetet, säger Hans Adolfsson, prorektor med övergripande ansvar för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Syftet med utvecklingsarbetet av universitetets lärarutbildningar är att skapa en gemensam målbild för utbildningarna och att göra en tydligare koppling mellan akademiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning.

Alla som arbetar med lärarutbildning vid Stockholms universitet är välkomna till Kirsti Klettes föreläsning den 8 december kl 16.00.

 

Kirsti Klettes forskarprofil.

Kirsti Klette och Karen Hammerness studie "Indicators of Quality in Teacher Education: Looking at Features of Teacher Education from an International Perspective" (2015).