VFU

Stockholms universitet först med särskilda övningsskolor - nu utvidgas projektet from våren 2016

Under våren 2012 startade Stockholms universitet på uppdrag av Utbildningsdepartementet, ett övningsskoleprojekt. Fokus var att stärka den verksamhetsförlagda verksamheten (VFU) i vissa utvalda förskolor och skolor. Nu har universitetet för avsikt att utöka antalet övningsskolor fr o m våren 2016.
 

Den lärosätesgemensamma VFU-portalen - samverkan mellan regionens lärarutbildningar

Arbetet med att placera tusentals lärarstudenter till förskola, fritidshem och skola innebär ett komplext samarbete mellan lärosäten och kommuner. Den lärosätesgemensamma VFU-portalen är en plattform där placeringarna kommer att dokumenteras och kommuniceras över hela Stockholms län.

Genvägsknapp till VFU-portfölj
Genväg till VFU-portalen
Puff-för-film,-Amina-och-barnen.jpg
Puff,-film-övningskoleprojektet.jpg