VFU

Magiskt att få göra VFU i USA

Linda Kvist är student på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Hösten 2016 fick hon chansen att göra sin tredje verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på den amerikanska skolan Plymouth Creek Elementary School samt på American Swedish Institute i Minnesota, USA.

Utredning av den verksamhetsförlagda utbildningen pågår

Håkan Larsson, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, utreder hur den verksamhetsförlagda utbildningen bäst bör organiseras.

Puff-för-film,-Amina-och-barnen.jpg
Puff,-film-övningskoleprojektet.jpg
Vilka regler gäller vid fotografering, ljudupptagning och filmning under VFU?

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube