Övningsskolor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. Student
  6. Övningsskolor
Övningsskolor

Stockholms universitet först med särskilda övningsskolor

Stockholms universitet startade våren 2012, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, ett övningsskoleprojekt där fokus var att stärka den verksamhetsförlagda verksamheten (VFU) i vissa utvalda förskolor och skolor. Syftet var att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärarstudenterna under deras VFU och därmed höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling.

Aktuellt

  • Ny Kurs: Fördjupning i handledning i lärarprofessionen, 15 hp 2017-04-26 Vi har nu förlängt möjligheten att ansöka till kursen Fördjupning i handling i lärarprofessionen till och med den 21 augusti 2017. Varmt välkommen med din ansökan!
  • Mostphotos, fotograf: Suprinjiono Surharjoto Begränsad åtkomst till "gamla" VFU-portföljen efter 25 april 2017-04-05 Från och med vårterminen 2017 lanserades den nya VFU-portföljen 2.0. För dig som använt den äldre versionen av portföljen under perioden HT2011- HT2016 kan från och med den 25 april endast logga in i verktyget om du befinner dig på något av Stockholm universitets campusområden.
  • På god väg mot framtida övningsskolor 2017-02-28 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
  • Så ska VFU bli ännu bättre 2016-09-27 Stockholms universitet var först med att starta så kallade övningsskolor för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Nu ska lärdomarna utredas. Syftet är att låta alla lärarstudenter ta del av de goda erfarenheterna.

Kontaktuppgifter

Cecilia Netje
Projektledare övningsskolor och VFU-ansvarig (region Stockholm), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
E-post: cecilia.netje@hsd.su.se

Telefon: 08-1207 6762

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube