För dig som vill göra din VFU-utomlands

 • Besök din programansvariga institutions webbplats för att kontrollera om VFU utomlands är möjligt inom ditt program och i så fall vilka villkor som gäller, t.ex. inom vilken VFU-kurs det är möjligt. Här är länkar till institutionernas webbsidor gällande VFU-utomlands: Institutionen för språkdidaktik (ISD) och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).
   
 • Tänk på att vara ute i god tid! Vi rekommenderar att du bokar ett planeringsmöte med din internationella koordinator 1-2 terminer före din utlandsvistelse.
   
 • VFU utomlands kan du vanligtvis göra i mitten av ditt studieprogram, förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven för den VFU-kurs du planerar att göra utomlands.
   
 • Även om du gör din VFU utomlands så är du registrerad på VFU-kursen på din programansvariga institution. Detta innebär att du blir reseförsäkrad hos Kammarkollegiet via din institution.
   
 • Du får själv stå för resa och uppehälle. Du kan ansöka om merkostnadslån från CSN för resa, förutsatt att din VFU-kurs omfattar minst 7,5 hp. Du kan också söka ett stipendium genom från Folkskoleseminariets Minnesfond.

Ansökan för att göra VFU i utlandet

Ansökan görs på särskild blanketter, se information på respektive institutions webbplats. Dock ska alla ansökningarna lämnas in vid samma tidpunkter:

 • senast 15 mars inför höstterminen
 • senast 15 september inför vårterminen

Förbered dig för din utlandsvistelse genom att vara fadder till en utbytesstudent

Samordningsinstitutionerna för lärarutbildningarna tar emot ett 40-tal utbytesstudenter från olika delar av världen varje år. Genom att engagera dig som fadder i mottagandet av utbytesstudenter, kan du knyta internationella kontakter, träna språk, få nya perspektiv på dina studier och skaffa dig viktiga meriter inför din egen utlandsvistelse. Läs vidare här.