När är det VFU?

VFU ligger på olika tider beroende på vilken kurs den ingår i. Kursansvarig institution ansvarar för planeringen av när VFU ska äga rum i kursen.

Hur får du en VFU-placering?

Läs mer här hur en placeringarna går till.

Vill du genomföra din VFU utanför Stockholms området?

Kontakta Maria Granath vid Utländska lärares vidareutbildning för mer information via e-post: ulv@su.se.

Viktigt - skaffa registerutdrag från polisen inför din VFU

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Du måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats: www.polisen.se. Det tar 2-3 veckor att få hem det. Utdraget ska du överlämna till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Det är rektorn i verksamheten som avgör om studenten kan tas emot, inte universitetet. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra den obligatoriska VFU:n. Läs mer om registerutdrag och sektretess vid VFU här.

Mer information och kontaktuppgifter till ULV.