VFU innebär heltidsstudier och ska genomföras i en sammanhängande period. Om du varit frånvarande enstaka dagar ska dessa tas igen i samråd med VFU-handledaren och VFU-kursläraren vid Stockholms universitet. Vid frånvaro under en längre period upprättas en handlingsplan för fortsatta studier på programansvariga institution.