Närvaro under VFU är obligatorisk. Bestämmelser kring närvaro och rapportering regleras i utbildningsplan och kursplaner. Kontakta din hemvist för att få ta del av dessa planer.