När du som är lärarstudenter vid Stockholms universitet ska tilldelas en VFU-placering sker det i följande ordning:

När du som är lärarstudenter vid Stockholms universitet ska tilldelas en VFU-placering sker det i följande ordning:

1. Vid terminsstart registreras du på VFU-kurs enligt instruktioner från institutionen.
     
2. Efter registrering sker en matchning till en VFU-placering i en kommun inom Stockholms län. Matchning utgår från tre kriterier:

  1. Program och ämnesinriktning
  2. Platstillgång
  3. Restid (beräknad efter aktuell adress i Ladok)

Hänsyn tas till din adress (som står i Ladok) när du placeras, men program och ämnesinriktning samt platstillgång är alltid överordnade restiden. Universitetet strävar efter att restiden ska vara max 90 min enkel resväg.
     
3. När matchningen är klar ger VFU-samordnaren i kommunen en adekvat placering för din utbildning.
     
4. Din placering publiceras i VFU-portföljen och du kommer att kunna se din placering ca två veckor innan din VFU startar.

Det går inte att ordna VFU-placering på egen hand

VFU-placeringar regleras i ett särskilt avtal mellan universitetet och kommunerna i Stockholms län, och det är inte möjligt för dig som är lärarstudent att ordna VFU-placering på egen hand. Om det inte finns särskilda skäl för ett byte, kommer du att ha samma VFU-placering för hela din utbildning. Läs mer om vad som gäller vid byte av VFU-placering.

Särskilda skäl vid VFU-placering

  • Studenter med ett medicinskt intyg eller intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen kan tas i särskilt beaktande vid placering.
     
  • Om du har barn i förskola eller på fritidshem långt från din bostadsadress (din adress i Ladok) ska du ändå ha möjlighet att hinna till VFU-skolan i tid efter att ha lämnat barnet. Om så är fallet kan vi beräkna din restid från förskolan/fritidshemmet istället för från bostaden. Intyg från barn-/skolbarnomsorg som visar att barnet har en placering krävs. Ifyllbar PDF (öppnas helst i Explorer eller Chrome - om det inte fungerar så spara först ned PDF-filen och fyll sedan i blanketten): Intyg placering barnomsorg.pdf (53 Kb)

Intyg som styrker något av ovanstående skäl lämnas till VFU-ansvarig på din programansvariga institution (fd hemvist) senast två veckor efter terminsstart.

Om du inte fått placering i VFU-portföljen

Frågor om placeringar och om VFU-porföljen besvaras av VFU-sekretariatet. I första hand via e-post, vfu@su.se, och i andra hand på tel 08-12 07 67 70.

Frågor kring placering

Om du har frågor om din befintliga placering, ska du i första hand kontakta din VFU-ansvariga person på förskolan eller skolan. Du kan också vända dig till VFU-samordnaren i den kommun/stadsdel du är placerad i. Om du är placerad i kommun, men inte vet vilken skola eller VFU-handledare du har är det VFU-samordnaren i kommunen som kan hjälpa dig med dessa ärenden.