Handlingsplanen, handledningssamtalen, din självvärdering och trepartssamtalet (då det ingår) utgör viktiga delar för bedömningen av de förväntade studieresultaten. Du och din VFU-handledare går igenom VFU-rapporten i ett avslutande samtal och undertecknar den sedan. Om du har varit frånvarande en eller flera dagar under VFU ska dessa dagar tas igen.  VFU-rapporten ska skickas per post av VFU- handledaren till den adress som är angiven på rapportens första sida. VFU-rapporten utgör ett centralt bedömningsunderlag för VFU-kursläraren som sätter betyg på kursen inom 15 arbetsdagar efter avslutad kurs.